| English | русский | 한글 | 日本語 | 公务邮箱 |权利清单 |责任清单 |资讯网 | 质监网 | 协会网
首页>>市民游客中心>>机构设置
市民游客中心机构设置
第一党支部   三亚市旅游质量监督管理局党支部
杜自传    书记(兼)
蔺增荣    组织委员        赖紫叶   纪检委员
阳柏怀    宣传委员        徐进宇   群工委员
 
第二党支部   三亚市旅游警察支队党支部
吴奇峰    书记(兼)
樊   辉    组织委员、纪检委员
陈江云    宣传委员
 
第三党支部   三亚市政府服务热线党支部
何   耸    书记(兼)
 
第四党支部   三亚市市民游客中心党支部
李崇旺    书记(兼)
赵明静    组织委员
吴雪萍    纪检委员
牟   涛    宣传委员
黄志明    群工委员
 
第五党支部   三亚市数字化城管监控中心党支部
吴泽卫    书记